Släng inte allt!

Det råder renoveringshysteri i de svenska storstäderna. Överallt ser man rosa och orange säckar fyllda med byggavfall. Detta avfall kommer inte sällan från köksrenoveringar. Men är det alltid så vettigt att riva ut sitt gamla kök?

Numera är det populärt med moderna kök i lantlig eller gammeldags stil, som ofta har väldigt lite gemensamt med hur köken på landet såg ut förr i tiden. Det vi ser i kökskatalogerna är för det mesta fantasiversioner av gamla tiders kök, som har ungefär lika mycket att göra med verkligheten som Hollywoodfilmer om riddare har att göra med den verkliga medeltiden.

Använd ett gammalt kök

Vill man ha ett kök i gammaldags stil ska man alltså inte köpa ett nytt, ”gammaldags” kök från exempelvis Kvänum. Istället bör man ge sig ut på begagnatmarknaden. På Blocket kan det gå att hitta gamla kök i tidstypisk stil, som ibland t.o.m. skänks bort mot nedmontering och bortforsling. Det gäller att man är händig, och att köket har dimensioner som passar med det rum man vill inreda i sitt hem, men det är ett oslagbart sätt att komma över ett kök av bra kvalitet, till bra pris. Dessutom är det miljövänligt.

Att använda resurser klokare är en viktig del i arbetet för att hejda klimatförändringarna. Där har användandet av byggnadsmaterial en viktig roll. Många byter ut gamla, platsbyggda kök från 30-50-talet mot nyare av sämre kvalitet. Det finns dock en risk för att de nya köken kommer att kännas passé redan innan de har slitits ned. Man kan dra en parallell till 70-talets kök, som inreddes med furuluckor i ”allmogestil”. Idag har många svenskar sådana kök i sina fritidshus, men om man köper ett hus för permanentboende åker det ut fortare än kvickt. Däremot börjar allt fler inse värdet av platsbyggda, äldre kök. Det är nog bara en tidsfråga innan de säljs dyrt istället för att skänkas bort på Blocket.