PVC i energisnåla hus

För att ett hus ska räknas som energisnålt ska det inte kunna ske för stor del värmeläckage. Det betyder att det inte får läcka ut varmluft som man måste värma upp igen. Den energi som har använts för att värma upp ska stanna i huset, och är man tvärtom ute efter att stänga ute värme på sommarens heta dagar ska det också gå bra. Hemligheten är god isolering, som att luften inte får läcka ut via väggar, tak, golv och fönster.  

Många hushåll tittar idag med uppmärksammat på sin elräkning. Det beror på att elpriserna stiger, och plötsligt blir vi mer medvetna  Ett populärt sätt att göra sitt hus mer energisnålt är att byta ut sina fönster och dörrar. Bland det vanligaste alternativen finns att byta ut till så kallade PVC-fönster som skyddar i flera lager och dessutom är UV-

Fördelarna med PVC är:

  • God isolering
  • Billigt, sänker dina energikostnader
  • De är enkla att montera
  • Kräver inte lika mycket underhåll som träfönster

Läs mer om PVC-fönster här.

Hårdare krav på energisnåla hus

Sedan årskiftet har vi fått hårdare regler för vad som gäller vid bygge av energisnåla hus. Målet är att energiförbrukningen på huset ska vara närmast 0. Första steget som redan trädit i kraft i och med årsskiftet innebär att alla offentliga byggnader, som förskolor, skolor och annat, ska vara i princip 0 i energiförbrukning, och om två år ska det även innefatta nybyggnation av privata enfamiljshus. Anledning är att vi ska bli mindre beroende av energi, som kopplas till klimatförändringarna.

I och med att Sverige är ett land som varierar mycket i temperatur från norr till söder är det många som funderar på om det går att bygga så pass energisnåla hus högre upp i norr. Detta har man tagit hänsyn till om reglerna anpassar sig efter det omgivande klimatet. Allt fler väljer också att själva försöka anpassa sitt hus efter våra nya krav på energisnåla hus. Genom att installera solceller och PVC-fönster hoppas man kunna försörja sig själv på egen el och köpa in mer el när den är billig. Ett sådant exempel kan du läsa om i helagotland.se.