Olika tips för att inbrottssäkra ditt hem

Du som har varit med om ett inbrott vet att det är bland de värsta sakerna som finns. Chansen att ett inbrott ska klaras upp är dessutom väldigt låg. Gör det svårare för inbrottstjuven med några av tipsen i den här artikeln.

Det finns många olika tips och åtgärder du kan ta till för att minska risken för inbrott, och det bästa skyddet får du om du kombinerar så många av dem du kan. Hos https://www.sectragon.com hittar du en hel uppsättning olika tjänster för inbrottsskydd som passar både för företag och privata bostäder. Bland deras tjänster hittar du passersystem, porttelefoni, larm och kamerabevakning. Hur kan du använda dem i kombination med andra saker för att göra ditt hem så oattraktivt som möjligt för inbrottstjuven?

De flesta inbrotten förblir olösta

Inbrott hör till en kategori av brott som ofta kallas för ”vardagsbrott”. Det är också den brottskategorin där uppklarningsprocenten är som lägst. Så få som 2 procent av anmälda stölder och inbrott klaras upp. I väldigt många fall leder en anmälan inte ens till någon utredning. Det gör det än viktigare att du själv sörjer för ditt inbrottsskydd.

Gör det så tidskrävande som går

Det är i princip omöjligt att göra ditt hem ointagligt. Ett bra inbrottsskydd handlar om att genom en kombination av olika åtgärder göra så att det tar så lång tid som möjligt för en eventuell inbrottstjuv att ta sig in. Resultatet du vill ha är att tjuven tittar på din bostad, summerar alla hinder och drar slutsatsen att det inte är värt det. Av den anledningen brukar så gott som all rådgivning kring hur du inbrottssäkrar hemmet innefatta många olika saker. Från grundläggande saker som att alltid låsa dina dörrar och fönster till att förstärka din balkongdörr. Grannsamverkan är förmodligen överlag det allra bästa knepet som skyddar mot inbrott.

Ordna god insyn

Det enda sättet att skapa säkerhet på är dock inte bara att införskaffa lås, larm med mera. Du kan också göra mycket genom att se över din inredning och hur det ser ut i din trädgård. Inbrottstjuvar undviker ljus och öppna ytor. Om du till exempel har buskar och träd i trädgården som skymmer fönster och dörrar bör du se över möjligheten att göra dig av med dem. Detsamma gäller dekorativa inslag inomhus. Där blir det såklart en fråga om avvägningar, ju bättre insynen är – i desto högre utsträckning kommer inbrottstjuven avstå från att göra inbrott. Ett annat bra tips att ha i åtanke är att du undviker att skylta på sociala medier med om det är så att du planerar att resa bort. De flesta inbrottstjuvarna är nämligen rutinerade. De vet hur de ska gå tillväga för att hitta lämpliga inbrottsobjekt. De rekognoserar gärna områden på förhand för att kolla vilka som bor där. Därefter är steget inte långt till att gå in och kolla sociala medier som Facebook och liknande för att se om någon i grannskapet skriver någonting om en resa de planerar att åka på och så vidare.