Mögelangrepp i hemmet

Om ditt hus har blivit angripet av mögel eller svamp är det viktigt att en sanering görs så snabbt som möjligt. Läs mer här om vilka typer av angrepp du ska akta dig för.

Om fukten i ditt hem inte kan ledas bort på rätt sätt är det stor risk för mögelangrepp. Mögel är ett samlingsnamn för flera typer av angrepp av svampar av olika slag, ibland av svampar som inte är närmare släkt med varandra. Möglet trivs i fuktiga miljöer, och mögeldoft har i studier visat sig ha stark korrelation med hälsoproblem som astma och allergier. Om du upptäcker mögel i ditt hem är det viktigt att detta saneras så snart som möjligt.

Se upp för detta i ditt hem

Det finns olika typer av mögelangrepp som kan uppstå i ett hem. Dessa är:

  • Vitmögel, som ofta ser ut som vitt damm, cement eller putsavlagringar, vilket gör det svårare att upptäcka. Möglet uppstår ofta på vindar och i krypgrunder. Läs mer på http://www.waterproof-stockholm.se/m%C3%B6gelsanering/m%C3%B6gelarter/vitm%C3%B6gel-35357042 om sanering av vitmögel.Mögelangrepp i hus
  • Svartmögel är extra allerigframkallande, och uppstår där luftfuktigheten är högre än 75 procent. Ofta beror mögelangreppen, som är mörka till färgen, på att för mycket fuktig luft kan komma upp på vinden, exempelvis på att ångbromsen inte är tillräckligt tät. Om du bor i hyresrätt och drabbas av mögelangrepp är det viktigt att du kontaktar värden så snabbt som möjligt. Förhoppningsvis får du bra hjälp, och inte som paret som du kan läsa om här.
  • Hussvamp är som tur är ovanligt, men kan få katastrofala konsekvenser för det hus som drabbats. Det har hänt att bostadshus har bränts ned, under kontrollerade former, för att förhindra att svampen sprider sig till andra hus i närheten. En rapport från en sådan bränning hittar du här. Svampen växer inuti syllar och timmerväggar, men kan sprida sig genom murfogar och över material som betong, tegel och metall. Det är svårt att upptäcka svampen vid en okulärbesiktning, säger en sanerare till Allehanda.se. I vissa fall går det dock att sanera och renovera huset, så att man kommer till rätta med problemet. I andra fall är tyvärr en bränning det bästa alternativet.